Зареждам...
Hotel Resorts
Министерството на икономиката на Русия предлага да увеличи планирания бюджетен дефицит за 2010 г. до 6.5% от брутния вътрешен продукт (БВП), пише "Уолстрийт джърнъл". По този начин Кремъл се надява да отдели повече държавни средства в подкрепа на стопанството в страната.

Одобреното от Москва предложение има за цел да осигури ръст на БВП от 1% през следващата година след очаквания спад от 8.5% през 2009 г. Планираният дефицит за следващата година беше 5%, но увеличаването му ще позволи размразяване на кредитирането в страната, ръст на инвестициите и повишаване на потреблението, уточняват правителствени източници.

"Въпреки неколкократните намаления на основния лихвен процент от страна на Централната банка в периода април - юни, лихвите за крайните получатели на кредитите остават високи", коментират от централния депозитар. Критиката се отнася към частните банки в страната, чиято политика в условията на глобална криза и ръст на необслужваните заеми е логично да свият кредитирането.

Държавните банки от своя страна, следват повелите на Кремъл и поддържат сравнително стабилно ниво на кредитиране. В настоящите условия обаче това неимоверно се отразява на финансовите им резултати. От Сбербанк обявиха, че за първото тримесечие на 2009 г. са отчели спад в печалбата от 98% на годишна база поради неимоверния ръст в натрупаните провизии.

Положителният резултат за периода се равнява на 18.58 млн. долара, а увеличението в обема на провизиите е от 12 пъти до 2.7 млрд. долара, предаде Ройтерс. Драстичната промяна в баланса на банката отговаря на очакванията на експертите, коментира главния изпълнителен директор Антон Карамзин. Ръководството на Сбербанк все пак очаква да излезе на печалба през 2009 г., въпреки влошаващата се ситуация във финансовия сектор.