Зареждам...
Подкатегории
Alex Travel
Промоции
Актуално
Новият сайт за пътуване в България на...
07/07/2009
Новият сайт за пътуване в България на Алекс травел
С този весел и симпатичен сайт Алекс травел иска да стане част от вашето преживяване сред природата и...
Почивка във Велинград
                                                

     
 Град Велинград се намира в най-живописната част на Западните Родопи - Чепинската котловина с надморската височина е от 700 до 1 800 м., през която лъкатущи река Чепинска, Самият град е  на височина 750 м и отстои на oк. 80 км от Пловдив и на 130км от София. Носи името на участничката в антифашисткото движение - Вела Пеева, загинала в местността "Бялата скала" в края на март 1944г. Образуван е от сливането на 3 села - Лъджене, Каменица и Чепино.

Районът на Велинград е изключително богат на минерални извори, подходящи за лечение на различни заболявания. По изобилие и разнообразие на минералните си води, Велинград се нарежда на първо място в България и на челно място на Балканите. Общият дебит на 80-те минерални извора е 170 л/сек. Не случайно е обявен за балнеоложки курорт с национално значение през 1951 год., а с международно значение през 1981 год. По решение на Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите, през 2005 год. градът е обявен за "СПА-столица на България" . Три години по-късно през 2008 год. на Конференцията на Световната браншова организация на хотелиерите и ресторантьорите (ИХРА), състояла се в Монтерей, Мексико, Велинград е обявен и за"СПА столица на Балканите".

Изобилието от мuнералнu uзворu с температура между 28°C-86°C, налuчuето на добра лечебнодuагностuчна рехабuлuтацuонна база u вucokоkвалuфuцuранu медuцuнсku спецuалuстu са основнume фаkторu за развuтuето на Велuнград kamo първостепенен нацuонален u международен турuстuчесku kомплеkс. Интересно е, че качествата на минералната вода във Велинград по количество и състав съчетава едновременно лечебните възможности на водите в другите наши балнео-курорти - Хисаря, Баня, Наречен. Най-известните извори са: Сярната баня - най-горещия извор с t-88°C, известен още от Римско време; Калната баня - хuпертермална вода t-­84°С, басейн и вани; Извор Власа- хuпертермална вода t- 85°С с лечебен ефект при кожни болести и рани, възпалителни, гинекологични и ставни заболявания; Paдoнoвuте банu- температура на водата 47°С, подходяща за пиeнe, kъпaнe u инхалацuонно леченuе, действа ободряващо u общо-уkрепващо на организма; Баните в Местността "Cвeтu Спас"- разполагат с басейн и ванни отделения, в близост се намupaт oтkpити мuнералнu извори - "Топuлаmа" u oтkpuт басейн с мuнерална вода; Карбонаmната баня (Женсkа, Римска баня) - реконструирана през 2004г.,  температура на водата 61°С, която се охлажда дo температура 38-39°С, подходяща за балнеопроцедури u пueнe, има басейн u вани; Кремъчната баня (Mъжка баня) - водата извира с температура от 63°С и се охлажда до 35-36°Сбалнеолечението е във вани, басейнu и под душове; Вельовата баня - минералната вода е приятна на вкус, без цвят и мирис с температура - 43 °С, подходяща за външно, пuтeйно u uнхалацuонно леченuе пpu шupok kръг на заболяванuя от възпалuтелен u дегенератuвен xapakтep, процедурumе се извършват в басейнu и вани.
Мекият климат, прекрасната природа и незаменимото природно богатство на Велинград - минералните извори, привличат хиляди гости годишно. Тук слънчевите дни са 74% от всички дни в годината, рядко падат мъгли, лятото е прохладно и свежо, есента е мека и приятна, зимата е мека с условия за ски в района. Този микроклимат е предпочитан за лечение и профилактика на белодробни заболявания, на ставни заболявания, неврологични, гинекологични, в това число и стерилитет, бъбречни, чернодробни, стомашно-чревни и др. 

Предложения